samenwerken aan natuur, milieu en landschap​

Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Door gezamenlijke inspanningen van alle vrijwilligers houden we de geschiedenis van Vallei Horstee en Hoeve Groot Zandbrink in ere. Daarnaast geeft het veel voldoening om als vrijwilliger deel uit te maken van een organisatie die het boerenleven voor de komende generaties levendig houdt.

Steeds meer wordt het circulair leven belangrijk gevonden. Wij kunnen ons steentje daaraan bijdragen door het doorgeven van ambachten, de geschiedenis van landbouw en het leven op het platteland.

Ongeveer 140 vrijwilligers helpen op vele manieren mee bij de activiteiten van Vallei Horstee.

De vrijwilligers zijn onderverdeeld in circa 15 werkgroepen met ieder eigen deskundigheden.

Er zijn gidsen, vrijwilligers die nestkasten plaatsen voor uilen en zwaluwen.

Er zijn zaag-en knotploegen. Groot Zandbrink wordt verwarmd door houtstook.

Het Theehuis en de partijen/vergaderingen op de Deel worden gerund door vrijwilligers.
Er worden houten Valleihekken gebouwd en oude landbouwwerktuigen gerestaureerd. 

Er zijn imkers, vrijwilligers in de tuin en op de akker en nog veel meer. 

Wij ondersteunen de regionale voedselbanken door het beschikbaar stellen van onze zelf verbouwde producten.

WERKGROEP BOUW

Op Groot Zandbrink zijn er altijd bouwklussen te doen. Vrijwilligers steken flink de handen uit de mouwen bij het onderhoud en beheer van de boerderij en de bijgebouwen.

Daarnaast worden er Valleihekken gebouwd die bij boeren in de Gelderse Vallei het erf of de akkers sieren. En regelmatig zijn er andere klussen zoals het bouwen van een vogelkijkscherm, zitbankjes of een wandelbrug. Een deel van het werk doen we in de goed uitgeruste werkplaats op Groot Zandbrink. Verder zijn er veel klussen in de buitenlucht op locatie.

WERKGROEP VELDNAMEN

De vrijwilligers dragen er aan bij dat namen van boerderijen en landbouwpercelen niet in de vergetelheid raken. Oude namen zitten vaak alleen nog in het hoofd van de oudere generatie boeren en zijn nergens geregistreerd.

Vaak zit er een verhaal achter namen zoals ‘de geuthoek’, ‘het kalverkampje’ of ‘de achterdeurse neng’. De werkgroep Veldnamen richt zich op het achterhalen en registreren van die oude namen. Zij werken samen met de Historische Kring Leusden. Extra leuk is dat we de oude veldnamen vaak terug laten komen op onze Valleihekken.

WERKGROEP VALLEI TRAIL

Deze werkgroep houdt zich bezig met het beheer met de Vallei Trail, een uniek pad voor ruiters en menners. Tussen Achterveld en Barneveld is een fraai paardenpad aangelegd over boerenland en landgoederen.

Uniek is de ‘Voorde’, een doorwaadbare plaats in de Barneveldse beek. Ruiters en menners kunnen met een abonnement of een dagkaart gebruik maken van de Vallei Trail. De vrijwilligers van de werkgroep zorgen dat de route goed begaanbaar en veilig blijft.

WERKGROEP EDUCATIE

Een belangrijk doel van Vallei Horstee is om burgers – en vooral jongeren – kennis te laten maken met landbouw en platteland. Sinds 2009 organiseert Vallei Horstee de Boerenwerkklassen voor leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De pubers maken kennis met het boerenwerk. Hooien, koeien melken, aardappels rooien, kersen plukken, kalfjes voeren, onkruid wieden en andere werkzaamheden op de boerderij.

In het voorjaar worden de jonge-dierenlessen georganiseerd waarbij kleuterklassen uit Leusden en Achterveld kennis komen maken met lammetjes, kuikens en het spinnen van wol.

WERKGROEP GIDSEN

De gidsen van Groot Zandbrink verzorgen rondleidingen op de boerderij en in de omgeving. De hoeve heeft een rijke geschiedenis. Het is een rijksmonument waar het verleden nog goed is te beleven.

Naast de historie vertellen de gidsen ook over de moderne landbouw, landschap en natuur en over de maatschappelijke functie van Groot Zandbrink. Vaak wordt er in tweetallen gewerkt. Nieuwe gidsen krijgen kennis aangereikt en worden begeleid door iemand met ervaring.

WERKGROEP ZWALUWEN

Zodra de eerste zwaluw wordt gezien is de lente echte begonnen. Onze vrijwilligers tellen de broedparen van boerenzwaluw en huiszwaluw al vele jaren. Boeren en buitenlui worden zo enthousiast gemaakt om nestgelegenheid te bieden en om het erf ‘zwaluwvriendelijk’ te maken.

De werkgroep is actief in mei en juni, het seizoen dat de zwaluwen hun eerst broedsels hebben. Naast het inventariseren van zwaluwen is het ook leuk om jaarlijks contact te hebben met boeren en ander erfbewoners.

WERKGROEP UILEN

Veel vrijwilligers zijn bezig met het beheer van natuur en landschap. De werkgroep Uilen inventariseert waar Steenuilen en Kerkuilen voorkomen op de boerenerven. Ze geven advies aan bewoners en plaatsen nestkasten op geschikte plaatsen.

Ze zijn hier jaarrond mee bezig. In het voorjaar met het controleren van nestkasten en het ringen van jonge uilen samen met mensen van de provinciale uilengroepen. In het najaar worden nestkasten schoon gemaakt en gedurende het jaar worden op geschikte plaatsen nieuwe nestkasten opgehangen.

 

KNOTGROEP

De knotgroep vrijwilligers groep die al ruim 25 jaar actief is in het onderhoud van landschapselementen in en rond Achterveld en Leusden. Gedurende het seizoen (oktober tot april) zagen de vrijwilligers, met motor- en handzagen, elke twee weken in rabbatbossen, knotbomenrijen en houtsingels bij boeren en buitenlui in de regio.

Met het hout zorgen we o.a. dat de kachels op Groot Zandbrink alle gebouwen kunnen verwarmen.

WERKGROEP BIJENHOUDERIJ

Bij de moestuin op Groot Zandbrink hebben we een mooie bijenstal. Hier staan de bijenkasten die ook regelmatig worden verplaatst naar het fruit of de hei. Er wordt honing gemaakt en de imkers ontvangen veel groepen bezoekers.

In de bijenstal is een leuke educatieruimte waar schoolklassen of cursusgroepen ontvangen kunnen worden

 

WERKGROEP PAARDENWERK

Door verloop van vrijwilligers en uitval van paarden is deze werkgroep momenteel minder actief. We willen deze graag weer nieuwe leven in blazen en zijn dringend op zoek naar mensen met paardenkennis die het leuk vinden om het oude boerenwerk met trekpaarden op te pakken.

Mensen met een eigen paard zijn welkom om op oefendagen of tijdens evenementen mee te doen. Er als er weer voldoende vrijwilligers zijn voor de werkgroep Paardenwerk, dan kunnen we ook een of twee paarden op Groot Zandbrink houden. De stallen zijn beschikbaar.

 

WERKGROEP BEHEER OUDE WERKTUIGEN

De Stichting Behoud Oude Werktuigen is een belangrijke partner op Groot Zandbrink en heeft een uitgebreide collectie historische landbouwwerktuigen in eigendom. Het doel is om al deze machines nog te laten werken en op demonstraties en evenementen in te zetten. Dat doen we via het netwerk Ambachtshoeve.

Een groep vrijwilligers houdt zich bezig met onderhoud en restauratie. We kunnen altijd mensen gebruiken die handig zijn met hout of metaalbewerking en die het leuk vinden om de oude machines aan de praat te houden.

 

WERKGROEP MOESTUIN

Bij Hoeve Groot Zandbrink wordt een groentetuin beheerd met een variatie aan ‘vergeten’ en moderne groenten. Een groep vrijwilligers zorgt dat alles er piekfijn uit ziet en dat er met regelmaat geoogst kan worden.

Dat gebeurt in het groeiseizoen in ieder geval iedere vrijdag. De oogst van de week wordt dan afgeleverd bij de voedselbank Amersfoort-Leusden. Dit is een mooie maatschappelijke bestemming die goed aansluit bij de doelstellingen van Vallei Horstee.

 

WERKGROEP AKKERS

Bij Groot Zandbrink is vijf hectare grond in beheer met graanakkers, graslanden, aardappelen en bieten. Het werk wordt deels gedaan met oude werktuigen die door paarden worden getrokken. Soms ook met de hand, zoals bij het zaaien van de voederbieten. Er zijn demonstratievelden met (oude) landbouwgewassen.

De vrijwilligers steken ook de handen uit de mouwen om te maaien, zaaien en oogsten. Het is leuk en afwisselend werk in de buitenlucht. De akker wordt educatief gebruikt voor bezoekers en scholieren en de opbrengst van de aardappelen gaat volledig naar de voedselbanken Amersfoort en Leusden. Naast leuk is het vrijwilligerswerk ook maatschappelijk waardevol.

 

WERKGROEP Tuin en Erf

Hoeve Groot Zandbrink is gelegen op een prachtige plek in de natuur en tussen de weilanden.

Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat Hoeve en zijn tuinen er netjes bij liggen. Er zijn diverse plantvakken met een diversiteit aan prachtige vaste planten. Ook de tuin van de boederij wordt netjes onderhouden.

De vrijwilligers zorgen er voor dat het straatwerk netjes is en blijft. Verder worden de plantenbakken gevuld met bloemen uit het seizoen.

Hiernaast zijn er heel wat strekkende meters gras die in het seizoen wekelijks worden gemaaid. 

WERKGROEP Vee

Wat is een boerderij zonder vee, zo ook op de Hoeve.

Onze Schapen zorgen voor de lammetjes die we kunnen aaien met de jonge dierenlessen en op de Lammetjesdag. In de zomermaanden begrazen ze de verschillende weide rondom de Hoeve.  Tegen de tijd dat de lammeren komen verblijven ze in onze mooie veecshuur. Hier is camera toezicht aanwezig zodat de vrijwilligers vanuit huis kunnen zien hoe het met de schapen en lammeren gaat.

En heeft u onze B&B TokTok al gezien ? Hier woont onze kippenfamilie. Naast heerlijk getokkel zorgen ze voor verse eitjes. En in het voorjaar worden een aantal eieren uitgebroed, deze kuikentjes zijn dan weer aanwezig tijdens de jonge dierenlessen en Lammetjesdag.

WERKGROEP EVENEMENTEN

Het ontvangen van bezoekers wordt een steeds belangrijker taak op Groot Zandbrink. Het Theehuis is een mooie locatie waar de vrijwilligers de gasten ontvangen. In ongedwongen sfeer serveren we drankjes en hapjes, maken we een praatje en geven uitleg over Groot Zandbrink. 

De Deel is een mooie locatie voor ontspanning en het vieren van feestjes. De Deel wordt verhuurd aan bedrijven die bv. een teambuilding of vergadering houden. Maar ook het vieren van speciale gebeurtenissen, zoals bv. een huwelijksdag wordt door onze vrijwilligers verzorgd. De vrijwilligers zorgen voor een gastvrij onthaal en verzorgen de catering zoals koffie, thee, (fris)dranken, een aangeklede borrel of een lunch. Voor het verzorgen van buffetten, barbecues of diners werken wij samen met cateraars.

Vrijwilligers van het Theehuis en De Deel zorgen voor een ontspannen sfeer en doen er alles aan om het de gasten naar de zin te maken.

 

WERKGROEP THEEHUIS

Vallei Horstee organiseer op en rond Groot Zandbrink al vele jaren evenementen zoals de Ploegdag, de Hooidag, de Oogstdag, de Houtdag, de open Imkerijdag, de Boerenwinterwandeling. Honderden bezoeken doen er aan mee en genieten van ons landschap, het bezoek van boerderijen en nostalgische demonstraties met oude werktuigen.

Een enthousiaste werkgroep zorgt voor de hele organisatie en communicatie om de evenementen goed en veilig te laten verlopen en aan de bezoekers een bijzondere ervaring te bieden.