samenwerken aan natuur, milieu en landschap​

Hoeve Groot Zandbrink

Informatie

HOEVE GROOT ZANDBRINK

Groot Zandbrink is bij uitstek een locatie waar u een evenement of (familie) bijeenkomst kunt organiseren in een landelijke sfeer. Een ongedwongen ambiance zorgt voor ontspanning en rust. 

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij op een unieke locatie. Midden in het agrarisch landschap en met een rijke historie.

De boerderij heeft een bestemming als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie.

Groot Zandbrink ligt op een centrale plek tussen de Utrechtse heuvelrug en de Gelderse vallei waar diverse wandel- en fietsroutes lopen en samenkomen. Dit maakt Groot Zandbrink tot een zogenaamde TOP, een Toeristisch Overstap Punt.
Een oplaadpunt voor elektrische fietsen is beschikbaar.

Op Groot Zandbrink vindt u het Theehuis waar u kunt genieten van een hapje en drankje in een rustieke sfeer. Daarnaast hebben we een Deel en buitenruimtes (bij mooi weer) waar bijeenkomsten en vergaderingen mogelijk zijn. Zie hiervoor in het menu: locatie huren.

Het theehuis is  geopend op woensdag, zaterdag en zondag van

– 13.00-17.00 uur (1 maart tm 30 oktober)
– 12.00 – 16.00 (1 november tm 28 februari)

Ook voor het geven van workshops of cursussen zijn de ruimtes op Groot Zandbrink zeer geschikt. Er zijn diverse ruimtes te reserveren inclusief verzorging van de inwendige mens.

Daarnaast leent de locatie zich prima voor o.a. vergadersessies, teambuilding en studiedagen.
Wij verzorgen uw koffie/thee/water arrangement, desgewenst met eigengebakken taart. Ook een(luxe) lunch serveren wij naar wens.
Voor buffet/diner/walking of sharing dinner werken wij samen met onze vaste cateraars.

Wij verzoeken u om via het onderstaande contactformulier of door middel van een e-mail te sturen aan :
reservering@grootzandbrink.nl

Voeg je koptekst hier toe

Of kijk hier op de pagina Locatie huren door op de knop hieronder te drukken.

THEEHUIS

Wat is er mooier dan na een fikse wandeling of fietstocht in een rustieke sfeer uit te rusten en te genieten van al wat een Theehuis te bieden heeft. 

Maar ook is het een mooie ambiance om gewoon in het weekend met vrienden of familie even lekker te ontspannen met een hapje en een drankje. 
Op woensdagmiddag is het een leuke omgeving om samen met de kinderen bv. een ijsje te eten.          
En wat denkt u van heerlijke eigengebakken taart, die lust iedereen wel! 

Het Theehuis bevindt zich op de plaats waar vroeger de hooiberg stond en is opnieuw opgebouwd met veel glas en een Cortenstalen kap.
De inrichting van het Theehuis is nostalgisch met een knipoog naar de oude boerenkeuken uit de vijftiger jaren. Daarnaast bieden het terras en de hooiberg een heerlijk verblijf bij mooi weer. De hooiberg kunnen we bij minder mooi weer voorzien van zijwanden zodat het dan toch een comfortabele buitenruimte is.

Samengevat, in de sfeer van landelijke rust kunt u ontspannen en genieten van de dranken en kleine gerechten in het Theehuis van Groot Zandbrink.
Het Theehuis wordt gerund door vrijwilligers.

 Het Theehuis is geopend op zaterdag, zondag en woensdag 
van 1 maart – 31 oktober  van 13.00 – 17.00 uur.
Van 1 november – 28 februari  van 12.00-16.00 uur.

Daarnaast hebben wij diverse ruimtes beschikbaar voor het vieren/herdenken van speciale gebeurtenissen. Ook voor bedrijven of organisaties bieden wij rustieke ambiances waar diverse bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

Ontdek wat er allemaal mogelijk is….. 

Wij heten u van harte welkom!

HISTORIE

HET SLOT

Volgens onderzoek van streekhistoricus J.M. Schouten is de oudste datum die van Groot Zandbrink kan worden genoemd 1382. In de registers van de Lenen van de Sint Paulus Abdij te Utrecht staat een verwijzing naar deze plaats, gelegen bij Snorrenhoef. Destijds was Snorrenhoef een “leen” van de Sint Paulus Abdij. Volgens opgravingen moet het destijds een kasteel geweest. Een tekening in het museum Flehite in Amersfoort toont dit ook aan.

De nederzetting Zandbrinck (namen die voorkomen zijn ook Zantbrink, Sentbrink, Sendberch) was een “buitenbezitting” in een verlaten gebied. De wijde omgeving bestond uit woest land, heidegrond en hier en daar wat bosjes. Zandbrinck was een flink complex met een gracht er om heen. Een echt kasteel zoals weergegeven op de tekening uit Flehite is het waarschijnlijk niet geweest. Dan zouden er bij opgravingen wel kloostermoppen aangetroffen moeten zijn. De locatie van de oude hofstede is nog steeds zichtbaar bij de huidige boerderij, aan de overzijde van de Postweg. Een stuk van de gracht is verdwenen doordat de Postweg rond 1960 is verlegd en nu deels over de oude gracht heen loopt.

HET WAPEN VAN ZANDBRINK

Op de gevel van de boerderij prijkt tegenwoordig een schild met wapen. De laatste boer van Zandbrink, Johan Boersen, liet dit maken nadat hij door de auteur Adriaan P. de Kleuver op het wapen was geattendeerd. Tijdens onderzoek voor zijn boek “Van Heuvelrug en Eemvallei” had De Kleuver het wapen aangetroffen op een raam in de Cunerakerk te Rhenen. De Kleuver liet het wapen overtekenen en inkleuren en de familie Boersen kreeg een exemplaar van hem aangeboden.

Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat dit wapen niet hetzelfde is als het wapen van de familie Everwijn tot Zandbrink die de boerderij in de 17de eeuw in bezit had. Er is bovendien geen bewijs voorhanden dat beide families met elkaar verbonden waren. Dat neemt niet weg dat het huidige wapen op de gevel inmiddels deel is gaan uitmaken van de bewoningsgeschiedenis van de boerderij. En daarmee het bezichtigen waard blijft!

ONTSTAAN POSTWEG

Korte tijd na 1600 was Groot Zandbrink niet meer in handen van een klooster maar van een rijke boer. Omstreeks 1650 was de ‘Goweg’ (het zandpad langs Zandbrink werd destijds waarschijnlijk Goweg genoemd) zo goed dat de magistraat van Amersfoort het gedaan kreeg dat de postkoets van Arnhem naar Amsterdam hier langs ging lopen. Zo ontstond de Postweg. Op Groot Zandbrink was een deftige heerenkamer, waar op doorreis wel eens de rijke Arnhemse familie Everwijn verbleef. Guiliam Everwijn, burgemeester van Arnhem, kocht de boerderij zelfs. Zijn zoon Wiliam of Willem noemde zich later Willem Everwijn tot Santbrinck.

BOERENFAMILIES OP ZANDBRINK

Door J.M. Schouten is de geschiedenis van de boerderij beschreven. In 1693 is vermeld dat van de hoeven “De Rijth”, “Groot Zandbrink” en “De Treek” slechts zoveel als bouwland bruikbaar was, als er mest was. De rest bleef plaggenveld. Groot Zandbrink was toen ‘tiend’ verpacht aan het klooster. Een tiende deel van de opbrengst moest worden afgestaan.

Vanaf 1747 zijn er verschillende vermeldingen op Groot Zandbrink in geboorte en overlijdensregisters: Jan Jacobsen overleden 1747 als 75 jarige. De welgestelde boer Garrit Keyser overleed in 1799 en liet 30 gulden (vier maanden arbeid) na aan de parochie van Achterveld. Tot 1811 woonde er de familie Gerritsen en daarna Rijer Zwanenburg die in 1837 stierf, een paar jaar na zijn vrouw. Ze lieten vier jonge kinderen na, Jan, Hendrikus, Giepje en Mietje, die nooit getrouwd zijn geweest. De familie Zwanenburg deed later afstand van de hoeve. Hun nicht Theodora Boersen (geboren 1868), gehuwd met Jan Boersen (geboren 1864 op hoeve Hutmoorst), kon verder op de boerderij nadat deze door de familie De Beaufort werd aangekocht. De eersten van drie generaties Boersens, die hier ongeveer 110 jaar woonden. Jan en Theodora Boersen betrokken Groot Zandbrink dus in 1894.

Begin 1900 waren er grote opgravingen bij de singel (Gracht/Slot) tegenover de boerderij. Door de familie De Beaufort werden er nog tegelvloerresten gevonden van de het vroegere kasteel ‘Sannebrinck’. Twaalf kinderen, 6 jongens en 6 meisjes werden er geboren. In 1934 overleed Jan Boersen en volgde zijn zoon Cornelis Boersen, gehuwd met Geertruide van den Hengel, hem op. In 1970 nam Johan Boersen, gehuwd met Joke van Rooyen uit Houten, het bedrijf van zijn vader over.

GRONDEN BIJ DE BOERDERIJ

Rond het jaar 1900 deze tijd was de boerderij ongeveer 70 hectare groot. Het grootste deel hiervan was bos, houtwallen en heide. Er werden schapen gehouden waarvan de mest, vermengd met heideplaggen, werd gebruikt op de akkers. De kaart geeft een beeld van de gronden die ruim 100 jaar geleden bij de boerderij hoorden. De Moorsterweg sluit dan nog niet aan op de Postweg, maar loopt via het Ongeluksbos naar de Asschatterweg. Op dat kruispunt komt ook de Postweg uit. Bij de boerderij liggen twee enggronden, hogere akkers die werden verrijkt met mest en heideplagsel. Voor de boerderij ligt de Voordeurse Eng, en erachter de Achterdeurse Eng.
 
Een aantal gronden is later over gegaan naar andere (pacht)boeren in de omgeving. Zo ook de Voordeurse Eng. Hier heeft vroeger, achter het Puntbos, een veestalletje gestaan.
Aan de zuidkant grensde de boerderij aan de Moorsterbeek. Het beekland was in gebruik als hooi- en weidegrond. In 2007 zijn deze gronden omgevormd in nieuwe natuur.

DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN GROOT ZANDBRINK

LANDGOED DE BOOM

LANDGOED DE BOOM

Hoeve Groot Zandbrink is, naast een aantal agrarische bedrijven en woningen, één van de locaties die deel uit maakt van Landgoed de Boom.
De agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee heeft Hoeve Groot Zandbrink als thuisbasis en organiseert hier diverse activiteiten, waaronder het Theehuis, maar ook aardappels verbouwen voor de Voedselbank en nog veel meer.

Heeft u vragen over Landgoed de Boom dan kunt u het best contact opnemen met ’t Schoutenhuis BV.
Telefoon: 033 286 1166
E-mail: info@schoutenhuisbv.nl

Landgoed De Boom, ruim 1100 ha. groot, is een afwisselend en gaaf gebleven coulissenlandschap tussen Leusden, Woudenberg, Achterveld en De Glind. Alle boerderijen en huizen op het landgoed zijn herkenbaar aan de blauwe luiken, soms met witte spiegel. De laatste eigenaar, Anna Aleida de Beaufort, bracht het onder in een stichting. Met als doel: een duurzame toekomst en steun aan maatschappelijke activiteiten in de omgeving.

Op het landgoed ligt ook het beschermde natuurmonument Groot Zandbrink. Op deze plaats komt kalkrijk kwelwater uit de diepe bodem omhoog waardoor er zeldzame plantensoorten groeien. Er zijn veldjes blauwgrasland met rietorchis,
spaanse ruiter, blauwe knoop en andere bijzondere plantensoorten.

Op veel plaatsen in de Vallei zijn houtwallen, elzensingels en bosjes in de loop der jaren verdwenen. Landgoed De Boom is een mooi voorbeeld van een cultuurlandschap dat er voor een groot deel nog zo uit ziet als in de tijd dat het werd ontgonnen. In dit gevarieerde landschap met bloemrijke graslanden en kleinschalige begroeiing, voelen ree, das, boerenzwaluw, steenuil en ijsvogel zich goed thuis.

HET COORDINATIETEAM

HET COORDINATIETEAM

Het Coördinatieteam draagt o.a. zorg voor de dagelijkse gang van zaken. Indien u vragen heeft of informatie wenst kunt u een mail sturen via het contactformulier.

Coördinator Algemeen
Hans Veurink

Coördinator Beheer en Exploitatie
Dirk Jan Bleijerveld 

Coördinator  Horeca en Reserveringen
Ineke den Herder     

VRIJWILLIGER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.

LID WORDEN

Als lid kunt u deelnemen aan de projecten en activiteiten en steunt u de werkzaamheden van de vereniging.