Vallei Horstee
WERKEN AAN EEN MOOI EN DUURZAAM LANDSCHAP

Slogan

Historische namen van boederijen en landbouwpercelen mogen niet in de vergetelheid raken. Oude namen zitten vaak alleen nog in het hoofd van de oudere generatie boeren en zijn nergens geregistreerd. Jonge bedrijfsopvolgers geven de percelen een nummer in de computer en de historische namen gaan verloren.Maar vaak zit er een verhaal achter namen zoals ‘de geuthoek’, ‘het kalverkampje’ of ‘de achterdeurse eng’.  De werkgroep Veldnamen richt zich op het achterhalen en registreren van die oude namen. Zij werken samen met de Historische Kring Leusden. Interessant detail: de oude boerderijnamen of namen van landbouwpercelen zie je veel terug op onze Valleihekken.


Maatschappelijke functie

Vallei Horstee heeft tot doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Modern boeren in evenwicht met het milieu. Verder wil Vallei Horstee de natuur- en landschapswaarden versterken met inzet van particuliere eigenaren en gebruikers.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 53 70 10 00
Bezoek ons
Postweg 2, Leusden
Schrijf ons
Postbus 33, 3790 CA Achterveld

Website: Bonte Muizen