Vallei Horstee
WERKEN AAN EEN MOOI EN DUURZAAM LANDSCHAP

Slogan

Veel vrijwilligers zijn bezig met het beheer van natuur en landschap. De werkgroep “Uilen en Zwaluwen” inventariseert waar deze vogels broeden op de boerenerven. Ze geven advies aan bewoners en plaatsen nestkasten op geschikte plaatsen.


Maatschappelijke functie

Vallei Horstee heeft tot doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Modern boeren in evenwicht met het milieu. Verder wil Vallei Horstee de natuur- en landschapswaarden versterken met inzet van particuliere eigenaren en gebruikers.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 53 70 10 00
Bezoek ons
Postweg 2, Leusden
Schrijf ons
Postbus 33, 3790 CA Achterveld

Website: Bonte Muizen