logo transparent

 -   Een ontmoetingscentrum zijn voor maatschappelijke organisaties

-    Het ontwikkelen van agrarisch natuurbeheer

-   Het bieden van educatie en het beleven van landbouw en platteland

-   Het bieden van een gastvrije locatie voor recreatie, ontspanning 
    en het vieren of herdenken van speciale gebeurtenissen

-   Het tonen van de landbouwhistorie door middel van een levend museum

-   Het ondersteunen van de regionale voedselbanken door voedsel te
    verbouwen en beschikbaar te stellen