Vallei Horstee
WERKEN AAN EEN MOOI EN DUURZAAM LANDSCHAP

Slogan

Lid worden van Vallei Horstee
Vallei Horstee is een agrarische natuur- en milieuvereniging. Als lid kunt u deelnemen aan de projecten en activiteiten en steunt u de werkzaamheden van de vereniging.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en bedraagt in 2015, net als de voorgaande jaren, € 25,= per jaar. Het heeft onze voorkeur als u dit bedrag voldoet via een automatische machtiging. Daarmee bespaart u ons tijd en geld zodat we ons nog beter kunnen inzetten voor de doelstellingen. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden als lid.

Als u bij betaalwijze kiest voor "automatische incasso" (onze voorkeur), vult u dan aub uw rekeningnummer (IBAN) en tenaamstelling in. U machtigt daarmee Vallei Horstee om tot wederopzegging het contributiebedrag eenmaal per jaar af te schrijven van uw rekening.

Aanmelden lidmaatschap


Maatschappelijke functie

Vallei Horstee heeft tot doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Modern boeren in evenwicht met het milieu. Verder wil Vallei Horstee de natuur- en landschapswaarden versterken met inzet van particuliere eigenaren en gebruikers.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 53 70 10 00
Bezoek ons
Postweg 2, Leusden
Schrijf ons
Postbus 33, 3790 CA Achterveld

Website: Bonte Muizen