Vallei Horstee
WERKEN AAN EEN MOOI EN DUURZAAM LANDSCHAP

Slogan

Indien u contact wilt opnemen met één van de leden van het bestuur, dan selecteert u op de desbetreffende naam in het contactformulier. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Voorzitter
Henk Davelaar

Coördinator
Hans Veurink

Secretaris
Koos Gondelach

Penningmeester
Dirk Jan Bleijerveld

Bestuursleden
Marie Voskuilen-Blom
Ben Wittenberg
Jaco Geurts
Arend Versteeg
Henk de Kruijf
Bertus van de Heg

Beloningbeleid
Alleen de daadwerkelijk gemaakte onkosten door leden en bestuursleden worden vergoed, gemaakte reiskosten voor de organisatie worden vergoed tegen € 0,19 per kilometer. Er worden geen vacatiegelden, presentiegelden of andere vergoedingen (buiten de gemaakte onkosten) verstrekt.


Maatschappelijke functie

Vallei Horstee heeft tot doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Modern boeren in evenwicht met het milieu. Verder wil Vallei Horstee de natuur- en landschapswaarden versterken met inzet van particuliere eigenaren en gebruikers.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 53 70 10 00
Bezoek ons
Postweg 2, Leusden
Schrijf ons
Postbus 33, 3790 CA Achterveld

Website: Bonte Muizen