Vallei Horstee
WERKEN AAN EEN MOOI EN DUURZAAM LANDSCHAP

Slogan

Bij Hoeve Groot Zandbrink wordt een groentetuin beheerd met een variatie aan ‘vergeten’ en moderne groenten. Een groep vrijwilligers zorgt dat alles er piekfijn uit ziet en dat er met regelmaat geoogst kan worden. Dat gebeurt in het groeiseizoen in ieder geval iedere vrijdag. De oogst van de week wordt dan afgeleverd bij de voedselbank Amersfoort-Leusden. Dit is een mooie maatschappelijke bestemming die goed aansluit bij de doelstellingen van Vallei Horstee.

Op een deel van de eigen akker worden aardappels verbouwd, die ook aan de voedselbank beschikbaar worden gesteld. Jaarlijks gaat het om tussen de vijf- en tienduizend kilo aardappelen. Voor de voedselbank een welkom product omdat ze de goed houdbare aardappelen vrijwel nooit door supermarkten of andere winkels als overtollig krijgen aangeboden.


Maatschappelijke functie

Vallei Horstee heeft tot doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw. Modern boeren in evenwicht met het milieu. Verder wil Vallei Horstee de natuur- en landschapswaarden versterken met inzet van particuliere eigenaren en gebruikers.

Contact

Bel ons
+31 (0)6 53 70 10 00
Bezoek ons
Postweg 2, Leusden
Schrijf ons
Postbus 33, 3790 CA Achterveld

Website: Bonte Muizen