logo transparent

Op 16 maart zal de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee een bankje en een kastanjeboom aanbieden aan St. de Boom vanwege het 25 jarig bestaan van de Vallei Horstee.

Deze bijeenkomst is alleen voor genodigden.

Tevens wordt op deze dag de tenstoonstelling over het leven van Annie de Beaufort geopend.