logo transparent

Via onderstaande links vindt u de door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde documenten:

2018

2019

2020 (concept)