Door J.M. Schouten is de geschiedenis van de boerderij beschreven. In 1693 is vermeld dat van de hoeven “De Rijth”, “Groot Zandbrink” en “De Treek” slechts zoveel als bouwland bruikbaar was, als er mest was. De rest bleef plaggenveld. Groot Zandbrink was toen ‘tiend’ verpacht aan het klooster. Een tiende deel van de opbrengst moest worden afgestaan.

Vanaf 1747 zijn er verschillende vermeldingen op Groot Zandbrink in geboorte en overlijdensregisters: Jan Jacobsen overleden 1747 als 75 jarige. De welgestelde boer Garrit Keyser overleed in 1799 en liet 30 gulden (vier maanden arbeid) na aan de parochie van Achterveld. Tot 1811 woonde er de familie Gerritsen en daarna Rijer Zwanenburg die in 1837 stierf, een paar jaar na zijn vrouw. Ze lieten vier jonge kinderen na, Jan, Hendrikus, Giepje en Mietje, die nooit getrouwd zijn geweest. De familie Zwanenburg deed later afstand van de hoeve. Hun nicht Theodora Boersen (geboren 1868), gehuwd met Jan Boersen (geboren 1864 op hoeve Hutmoorst), kon verder op de boerderij nadat deze door de familie De Beaufort werd aangekocht. De eersten van drie generaties Boersens, die hier ongeveer 110 jaar woonden. Jan en Theodora Boersen betrokken Groot Zandbrink dus in 1894.

Begin 1900 waren er grote opgravingen bij de singel (Gracht/Slot) tegenover de boerderij. Door de familie De Beaufort werden er nog tegelvloerresten gevonden van de het vroegere kasteel ‘Sannebrinck’. Twaalf kinderen, 6 jongens en 6 meisjes werden er geboren. In 1934 overleed Jan Boersen en volgde zijn zoon Cornelis Boersen, gehuwd met Geertruide van den Hengel, hem op. In 1970 nam Johan Boersen, gehuwd met Joke van Rooyen uit Houten, het bedrijf van zijn vader over.

 

Luchtfoto